Video demo lắp đặt hệ thông seetong

Video demo bắt biển số xe trên đường quốc lộ – giải pháp cho camera đường phố.

28 – Video Demo camera có màu ban đêm X16