Hướng dẫn NAT port camera Seetong vào modem mạng và add tên miền

Hướng dẫn NAT port camera Seetong vào modem mạng và add tên miền

Tài liệu tải về

  • Đăng ký tài khoản và tên miền miễn phí trên No-IP

  1. Đăng ký tài khoản NO-IP
  2. Đăng ký tên miền miễn phí trên NO-IP

  • Add tên miền miễn phí của No-IP vào modem mạng(VD modem mạng FPT):

  1. Đăng nhập vào modem wifi :

Tên tk: admin (tùy từng modem mạng khác nhau).

Mk : Dãy số sau modem (tùy từng modem mạng khác nhau).

  1. Vào phần cài đặt để add tên miền vào modem:

Phần 2 chọn Noip.com.

Phần 3 là phần tên đăng nhập và mk để vào cấu hình modem từ xa khi dùng tên miền (tài khoản và mật khẩu No-IP).

Phần 4 là tên miền vừa đăng ký.

  • NAT port camera seetong vào modem mạng:

  1. Vào phần add port trên modem theo hình:

Phần 2 chọn IP mình cần add

Địa chỉ IP lấy tại phần mềm Seetong trên máy tính:

Phần 3, 5 là port camera đặt ra

Trong trường hợp nhiều camera seetong trong cùng 1 modem thì cần phải đổi địa chỉ port khác nhau tránh trùng port

Sau khi add xong ta sẽ được 1 bảng dưới đây
Lưu ý add 2 port như trên hình

Sau khi đã thấy mở port thành công ta kiểm tra lại xem port đã thông chưa:

Như vậy port đã mở thành công và đã sử dùng được và có thể add camera seetong vào các thiết bị đầu ghi có hỗ trợ tên miền.

Công nghệ số Hà Anh chúc mọi người thành công!

Xin cảm ơn!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *